• 01
  • 02
  • 03

Къпане в планинска река

В непосредствена близост до „Вила Богданович” се намира планинска река, в която може да се къпете и да се насладите на нейните бързеи и водовъртежи. Отделна атркация представляват няколко водопада, от които най-големият е водопад Бигър, както и няколко каскадни езерца, в близост на самия извор на реката. Колко е чиста водата на реката, говорят раците и разни видове риби, които обитават изключително в чисти води.